Aktualności

Prelekcja Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

29.10.2014
      

Dnia 27 października 2014 roku, z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego, miała miejsce prelekcja instruktorów z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy OHP w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: klasy drugie poznały zasady poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych na różne stanowiska pracy, a klasy trzecie zapoznały się z regułami dotyczącymi udanej rozmowy kwalifikacyjnej. Obie lekcje ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi i filmami. Uczniowie zostali też poinformowani zostali o zakresie działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, które doradza w kwestii wyboru drogi zawodowej i pomaga w znalezieniu stałego lub doraźnego zatrudnienia dla młodzieży. W opinii uczestników prelekcje okazały się ciekawe i potrzebne.

Zbiórka kasztanów-zakończenie akcji

16.10.2014

Akcja zbiórki kasztanów przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski zakończyła się sukcesem. Zebrano 116 kg kasztanów. Najwięcej zebrali Dawid Wojton, Jakub Szendel, Monika Konefał z kl.3a, Paulina Margańska z kl.2d i Diana Rysiewska z kl.3e. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji dziękujemy.

Konsultacje indywidualne dla słuchaczy zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
(w dni powszednie, w czasie trwania semestru)

20.10.2014

Nauczyciele uczący w VII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych informują, że ustalony został harmonogram konsultacji semestralnych. W poniższych terminach nauczyciele są do Państwa dyspozycji i udzielają wszelkich informacji dotyczących prac kontrolnych, zagadnień wynikających
z progrmau nauczania, itp.

Plan zajęć dla Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

08.09.2014

Plan dla Gimnazjum dla Dorosłych. W chwili obecnej dostępny jest tylko w formacie PDF.
W najbliższym czasie zostaną przygotowane tabele z planem dla poszczególnej klasy. Pobierz »

Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego

07.09.2014

Plan zajęć dla VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pobierz »

Świetlica informuje

06.10.2014

Świetlica informuje, że trwają akcje:

  • Zbiórka nakrętek
  • Zbiórka zużytych baterii
  • Zbiórka płyt cd i dvd

Konkurs plastyczny „Szlaki wodne źródłem życia Bydgoszczy”

06.10.2014

Zespół Szkół dla Dorosłych w ramach obchodów Roku Kanału Bydgoskiego organizuje konkurs plastyczny „Szlaki wodne źródłem życia Bydgoszczy”. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • klasy IV – VI szkół podstawowych
  • gimnazja

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 7 listopada 2014r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły. Pełny regulamin konkursu TUTAJ

Zakończenie akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

17.09.2014

Akcja „Sprzątanie Świata” zakończona. W wyniku akcji, uczniowie zespołu szkół dla dorosłych zebrali 28 worków odpadów. Uczestnikom akcji dziękujemy!


Uczestnikom akcji dziękujemy!


Procedury zgłaszania i formularze zgłoszeń roszczeń z ubezpieczenia EDU PLUS

26.09.2014

Przykłady zgłoszeń i formularze zgłoszeń można pobrać z naszej strony Pobierz

75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezentacja - Krwawa Niedziela

10.09.2014

Z okazji 75-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragicznych wydarzeń „krwawej niedzieli” w Bydgoszczy biblioteka szkolna przygotowała zajęcia pt. „Bydgoski wrzesień 1939 roku” z prezentacją multimedialną, którą można zobaczyć TUTAJ »