Aktualności

Wycieczka do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

20.11.2014

Ostatnim akcentem obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych była wycieczka do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Starym Rynku w Bydgoszczy. Wzięły w niej udział klasy trzecie i II C gimnazjum. Uczestnicy z ciekawością zwiedzali pomieszczenia biblioteki, porównując je z biblioteką szkolną. Odwiedzili między innymi wypożyczalnię Fabula, która wyglądem i sposobem działania najbardziej przypomina warunki korzystania ze zbiorów w naszej szkole przez wolny dostęp do półek z książkami.

Następnie uczniowie udali się do sekcji czytelni, spędzając kilka chwil w każdej z nich i słuchając opowiadania bibliotekarzy o specyfice usług świadczonych przez owe czytelnie. A były to: Czytelnia Regionalna, Czy¬telnia Czasopism, Czytelnia Ekonomiczno-Prawna...

Gimnazjalistom najbardziej spodobała się Czytelnia Czasopism ze względu na nagromadzone tam liczne tytuły prasowe. Bardzo atrakcyjny okazał się pobyt w Bibliotece Bernardynów, w której uczestnicy mieli okazję podziwić księgi nawet z XV wieku. Z kolei pani przewodniczka poprowadziła gimnazjalistów do magazynów, gdzie na uczniach wrażenie wywarła wielka liczba ruchomych regałów z tysiącami książek.

Wizytę zakończono w Wypożyczalni Głównej, gdzie zapoznano uczniów z trybem i warunkami korzystania ze zbiorów. Chętni mieli też okazję zapisania się do biblioteki. W opinii uczestników wycieczka była ciekawa i pouczająca. Zobacz »

Dzień Spódnicy

04.11.2014

27 X Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Spódnicy. Niestety, okazało się , że młodszych i trochę starszych dziewczyn w spódnicy w tym dniu było niewiele. Czyżby ten element garderoby odchodził w niepamięć? Wszystkie osoby, które wbrew pogodzie, wygodzie i modzie ubrały jednak w tym dniu spódnice, otrzymały upominek – przypinkę „buźkę”. Mamy nadzieję, że poprawiły one nastrój i tym, które miały je przypięte, i tym, które (którzy) na nie patrzyli.

Prelekcja Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

29.10.2014
      

Dnia 27 października 2014 roku, z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego, miała miejsce prelekcja instruktorów z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy OHP w Bydgoszczy. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: klasy drugie poznały zasady poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych na różne stanowiska pracy, a klasy trzecie zapoznały się z regułami dotyczącymi udanej rozmowy kwalifikacyjnej. Obie lekcje ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi i filmami. Uczniowie zostali też poinformowani zostali o zakresie działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, które doradza w kwestii wyboru drogi zawodowej i pomaga w znalezieniu stałego lub doraźnego zatrudnienia dla młodzieży. W opinii uczestników prelekcje okazały się ciekawe i potrzebne.

Zbiórka kasztanów-zakończenie akcji

16.10.2014

Akcja zbiórki kasztanów przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski zakończyła się sukcesem. Zebrano 116 kg kasztanów. Najwięcej zebrali Dawid Wojton, Jakub Szendel, Monika Konefał z kl.3a, Paulina Margańska z kl.2d i Diana Rysiewska z kl.3e. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji dziękujemy.

Konsultacje indywidualne dla słuchaczy zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
(w dni powszednie, w czasie trwania semestru)

20.10.2014

Nauczyciele uczący w VII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych informują, że ustalony został harmonogram konsultacji semestralnych. W poniższych terminach nauczyciele są do Państwa dyspozycji i udzielają wszelkich informacji dotyczących prac kontrolnych, zagadnień wynikających
z progrmau nauczania, itp.

Plan zajęć dla Gimnazjum dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

08.09.2014

Plan dla Gimnazjum dla Dorosłych. W chwili obecnej dostępny jest tylko w formacie PDF.
W najbliższym czasie zostaną przygotowane tabele z planem dla poszczególnej klasy. Pobierz »

Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego

07.09.2014

Plan zajęć dla VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pobierz »

Świetlica informuje

06.10.2014

Świetlica informuje, że trwają akcje:

  • Zbiórka nakrętek
  • Zbiórka zużytych baterii
  • Zbiórka płyt cd i dvd

Konkurs plastyczny „Szlaki wodne źródłem życia Bydgoszczy”

06.10.2014

Zespół Szkół dla Dorosłych w ramach obchodów Roku Kanału Bydgoskiego organizuje konkurs plastyczny „Szlaki wodne źródłem życia Bydgoszczy”. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • klasy IV – VI szkół podstawowych
  • gimnazja

Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3.Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 7 listopada 2014r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres szkoły. Pełny regulamin konkursu TUTAJ

Zakończenie akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

17.09.2014

Akcja „Sprzątanie Świata” zakończona. W wyniku akcji, uczniowie zespołu szkół dla dorosłych zebrali 28 worków odpadów. Uczestnikom akcji dziękujemy!


Uczestnikom akcji dziękujemy!


Procedury zgłaszania i formularze zgłoszeń roszczeń z ubezpieczenia EDU PLUS

26.09.2014

Przykłady zgłoszeń i formularze zgłoszeń można pobrać z naszej strony Pobierz

75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezentacja - Krwawa Niedziela

10.09.2014

Z okazji 75-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragicznych wydarzeń „krwawej niedzieli” w Bydgoszczy biblioteka szkolna przygotowała zajęcia pt. „Bydgoski wrzesień 1939 roku” z prezentacją multimedialną, którą można zobaczyć TUTAJ »